Dierenarts Laarne - Barbara Van Vossel
 
Dierenarts Laarne Barbara Van Vossel
 

Vaccinatie

Ontworming

Vruchtbaarheids-
begeleiding Merries

Castratie hengsten

Spoed


 

Vaccinatie Paarden

Influenza (griep)

Het griepvirus veroorzaakt gedurende enkele dagen tot een week koorts, hoesten en neusvloei. Daarnaast kunnen bacteriën betrokken raken bij de ontsteking, wat de symptomen zal verergeren. Indien er ook bacteriën bij betrokken zijn, wordt de neusvloei dikker en slijmeriger. Daarnaast heeft het paard ook meer last van slijm in de luchtwegen. 
Vaccinatie moet elk half jaar gebeuren. Het is belangrijk de volledige kudde te vaccineren en niet alleen het individuele dier.
Veulens worden het eerst gevaccineerd wanneer ze 6 maanden oud zijn ; na 4 tot 6 weken moet deze vaccinatie herhaald worden. 

Tetanus

Paarden kunnen via (soms heel kleine) wonden tetanus krijgen.  De bacterie Clotridium Tetani komt voor in de bodem. Wanneer het paard eenmaal geïnfecteerd is met deze bacterie is deze niet besmettelijk voor andere dieren of mensen. De bacterie dringt in de wonde en gifstoffen afkomstig van de bacterie verspreiden zich in het lichaam. Deze toxines veroorzaken een verkramping van de spieren die zich langzaam door het hele lichaam verspreidt. De meeste paarden sterven uiteindelijk door aantasting van de ademhalingsspieren.
Vaccinatie gebeurt jaarlijks. Tetanusvaccinatie is aangewezen voor alle paarden. Hoewel alle zoogdieren deze bacterie kunnen oplopen, zijn paarden (samen met enkele andere diersoorten) hier extra gevoelig voor. Meestal wordt een combinatievaccin tegen influenza en tetanus gegeven.
Dieren met een wonde of die een operatie hebben ondergaan krijgen antitetanusserum (dit serum biedt een onmiddellijke bescherming die ongeveer 2 weken duurt). Gevaccineerde dieren kunnen een hervaccinatie te krijgen.
Drachtige merries worden het beste nog een keer gevaccineerd enkele weken voor ze moeten veulenen tegen influenza/tetanus; op deze manier krijgt het veulen een optimale bescherming mee via antistoffen in de biest. Indien de merrie onvoldoende beschermd is dient het veulen direct na de geboorte antitetanusserum te krijgen.
Veulens worden het eerst gevaccineerd wanneer ze 6 maanden oud zijn ; na 4 tot 6 weken moet deze vaccinatie herhaald worden. 

  Vaccinatie Paarden DIerenarts Laarne Barbara van Vossel

Rhinopneumonie

Equine Herpesvirus 1 veroorzaakt ataxie tot volledige verlamming bij paarden en in mindere mate bij ezels. Ook kan dit virus abortus veroorzaken bij merries in het laatste gedeelte van de dracht.

Equine herpesvirus 4 veroorzaakt symptomen vergelijkbaar met die van het influenzavirus : koorts, neusuitvloei en lichte hoest. Vaccinatie tegen dit virus biedt zeker geen volledige bescherming.
Vaccinatie hiertegen moet elk half jaar gebeuren. In gevallen van zeer hoge infectiedruk moet de vaccinatie zelfs elke 4 maanden herhaald worden.
Drachtige merries worden ideaal gezien op maand 5, 7 en 9 van de dracht gevaccineerd tegen rhinopneumonie.
Het is erg belangrijk is dat de gehele kudde wordt gevaccineerd en niet alleen het individuele dier.
Veulens worden het eerst gevaccineerd wanneer ze 6 maanden oud zijn; na 4 tot 6 weken moet deze vaccinatie herhaald worden.

 
 
Dierenarts Laarne Barbara Van Vossel

Barbara Van Vossel
0495 21 02 89

Molenstraat 19a
9270 Laarne